INFO

Tijdens onze gesprekken komen er vaak termen ter sprake die voor sommigen een beetje onduidelijk kunnen zijn. Als hulp is er deze pagina, waar de meest voorkomende begrippen worden uitgelegd:

Numerologie:

Deze vorm van voorspellen, ook wel "de leer van de getallen" genoemd, is gebaseerd op de leer van de Griekse filosoof Pythagoras, die het getal als de sleutel tot de 'harmonie van de kosmos' beschouwde.
Aan de hand van een analyse, waar men de geboortedatum als uitgangspunt neemt, kan men iemands karakter en mogelijkheden ontleden. Ook verklaart men aan de hand van de getallen de gebeurtenissen in het heden en duidt men de toekomst. Waar in de astrologie uitgegaan wordt van een sterrenbeeld, gaat men in de numerologie uit van een geboortegetal.
Een werkwijze is ook elke letter van een naam een trillingsfrequentie te geven en er een cijfer aan toe te kennen. Elke letter van het alfabet geeft men zo een numerieke waarde. Vandaar uit bouwt men verder en komt men tot een kerngetal dat men gaat verklaren.
Numerologie wordt vooral aanvullend gebruikt bij de Tarot, een horoscoop of een kaartlegging. Ook aan huisnummers wordt een magische betekenis gegeven.

Medium:

In de esotorische wereld staat een medium voor iemand die informatie overdraagt vanuit een andere dimensie.
Er zijn verschillende soorten van mediumschap. We hebben het mentale en fysieke mediumschap.
Mentaal staat voor helderhoren, -zien en -voelen. Een entiteit of gids geeft de antwoorden aan het medium door. Er hangt veel af van "de bron" die de boodschap doorgeeft en erg belangrijk is dat het medium weet van wie de informatie vandaan komt, dit om de betrouwbaarheid min of meer te kunnen garanderen. Opgelet: geloof niet zomaar alles wat er gezegd of voorspeld wordt, blijf zelf nadenken. Doe zelf je best om alles in de juiste context te plaatsen.
Fysiek staat voor meestal voor trance. Het medium wordt fysiek volledig overgenomen door een entiteit of de gids. Deze vorm van mediumschap is zeldzaam en gevaarlijk. De sessies vinden in het donker plaats en iedereen is getuige van de transformatie van de spraak van het medium.
Een goed voorbeeld van een fysiek medium is de Engelsman Leslie Flint (1911-1994). Hij stond bekend als een stemmedium wat betekent dat hij de directe stem kon produceren van een overledene. Het vreemde is dat die stem ontstond in de directe omgeving van Flint maar niet door hem uitgesproken werd. Flint deed zijn consults in complete duisternis maar ging nooit in trance.
Flint was zeer controversieel, werd veelvuldig onderzocht maar niemand raakte wijs uit zijn gave: buikspreken werd uitgesloten en de stemmen van de overledenen waren herkenbaar en opneembaar.

Bachbloesem-therapie:

Dr. Edward Bach (1886-1936) was een Londense arts die de klassieke geneeskunde verruilde, voor natuurgeneeskunde, dit omdat hij het niet eens was met de allopatische diagnoses die gesteld werden.
Hij startte medisch onderzoek naar de geneeskrachtige kracht van vaccins die hij uit dauwdruppels, afkomstig uit 38 verschillende bloesems, isoleerde.
Aanhangers van Dr. Back beweren met zijn extracten de mentale toestand bij mens en dier te kunnen verbeteren. Ook energiepatronen zouden veranderd kunnen worden. Twijfel, angst, wrok, schuldgevoelens, kwaadheid, jaloezie en tal van andere gedragspatronen zou men kunnen doorbreken.
Opgelet: deze middelen vervangen nooit een medicatie. Altijd dient uw arts geraadpleegd.

Mental coach:

Mental coaching is een vorm van mentale begeleiding die ontstaan is uit de sportwereld. In plaats van zich te focussen op de fysieke krachten wordt op het mentale gewerkt. Stressverwerking en emotionele beheersing kunnen op die manier aangepakt.

Reiki:

Reiki is een alternatieve therapie die het lichaam met universele levensenergie behandelt.
De term "reiki" is Japans: we vinden er "rei" en "ki" in terug. "Rei" staat voor geest of ziel en "ki" wijst op energie.
Tijdens de behandeling worden lichaam en ziel als een geheel beschouwd. De therapie kan perfect op afstand, dus ook via de telefoon, plaats vinden, maar veelal tracht men de blokkades op te heffen dmv handoplegging.
De persoon die u Reiki geeft, heeft een opleiding (inwijding) genoten en stelt zich ten dienste als kanaal, om de levensenergie te ontvangen en te laten doorstromen.
Elke behandeling staat op zich en nooit kan men bepalen welke blokkade precies zal opgelost worden.

Kaartleggen:

Met kaartleggen kan men de toekomst voorspellen. De kaarten worden door een helderziend, -voelend of -horend iemand gebruikt ter ondersteuning.
Aan de hand van leggingen krijgt men een beeld van het verleden en het heden. Van daaruit vertrekkende kan men de toekomst duiden.
Het verleden kan men nooit veranderen maar de toekomst kan je zelf grotendeels sturen. Een kaartlegging waarschuwt voor valkuilen, zodat ze vermeden kunnen worden.
Via de kaarten kan de waarzegger u in de goeie richting sturen of u een werkwijze aanraden om door bijvoorbeeld te veranderen van richting tot een positief resultaat te komen.
Er bestaan tal van orakels en het gebruik bepaalde kaarten is erg streekgebonden.
Ook bij deze vorm van helderziendheid hebt u steeds uw vrije wil.

Tarot:

De afkomst en de ouderdom van de Tarot is nog steeds een groot mysterie.
Er bestaan verschillende hypothesen. In het oude Egypte van Ramses zien we afbeeldingen op fresco's in de tempels van Osiris. In Indië gaan we terug tot 100 voor Christus en een kaartspel refererend naar Vishu doet erg denken aan de Tarot die we nu kennen. Zigeuners zouden het gebruik bij ons geïntroduceerd hebben.
In Israël legt men het verband met het Hebreeuws Alphabet en de Kabbalah. Aansluitend daarbij wordt beweerd dat de Tempeliers ze meebrachten naar onze regionen.
De oudste Tarot terug gevonden in Europa is 15de eeuws en Italiaans.
De Tarot stelt zich tot doel inzicht te geven. Zelfkennis draagt bij om je toekomst in goeie banen te leiden.
De Tarot is dus geen voorspellende kaart maar een inzichtgevende kaart. Het leggen ervan is zeer complex en een kunst. Een Tarot telt altijd 78 kaarten, die worden opgesplitst in een Grote Arcana: 22 kaarten, die staan voor de belangrijkste dingen in het leven en de Kleine Arcana, 56 kaarten, die het dagdagelijkse vertegenwoordigen.
Alle Westerse systemen vinden hun oorsprong in Frankrijk. De "Tarot de Marseille" wordt de basis van de "Rider Waite", een Engelse Tarot ontstaan in de 20ste eeuw. Crowley en Harris baseerden zich op de "Rider Waite". De bekendste Oosterse Tarot is de "Osho Zen", ontworpen door de leider van de spirituele Baghwanbeweging.

Lenormand:

De Lenormandkaarten zijn Frans, genoemd naar Mademoiselle Lenormand en dateren uit de 18de - 19de eeuw.
Marie Anne Adelaïde Lenormand stamde uit een welgestelde Normandische familie en zat op kostschool. Als kind voorspelde ze de overplaatsing van moeder overste.
De dood van haar vader deed haar familie verarmen en ze verhuisde noodgedwongen naar Parijs. Daar leerde ze van een helderziende het kaartleggen. Vervolgens verdiepte ze zich in Londen in de astrologie en vestigde ze zich in een "Salon" waar ze de werkte onder de naam Sybille de Faubourg Saint Germain.
Haar afkomst en opvoeding stelden haar in staat zich hogere kringen te begeven, waar ook haar cliënteel zich in situeerde. Joséphine de Beauharnais, een dame met Creoolse roots, eveneens een kaartlegster werd haar vriendin. Mede door Joséphine werd ze erg beroemd omdat ze haar een toekomst voorspelde als keizerin, aan de zijde van haar man Napoleon, toen een nog jonge officier.
Ze werd de persoonlijke kaartlegster van Napoleon en dokterde voor hem politieke strategieën uit. Ze voorspelde tijdens een verblijf in Brussel de toekomst van Willem van Oranje.
Meermaals zat ze in haar beginperiode vast voor hekserij. Een ook Napoleon liet haar ooit opsluiten.
De kaartjes die onze consulenten gebruiken hebben niet zoveel te maken met de kaarten waar Mlle. Lenormand mee werkte, toch zijn het de meest handige voorspellingskaarten voor iemand die de gave bezit.

Sjamanisme:

Sjamanisme is ontstaan in Oost-Siberië en Mongolië. Het woord "sjamaan" komt uit het Tunguz, een Siberische taal, en betekent "de extatische".
Wellicht is het sjamanisme ontstaan in de Oude Steentijd. Het is wellicht een voorloper van tal van religieuze en magische tradities en terug te vinden op alle werelddelen.
Toch linken we sjamanisme hedendaags nogal vaak aan de oorspronkelijke bewoners van Amerika, nl. de Indianen. Hun rituelen en zienswijzen zijn nog authentiek waar wij Westerlingen het gevoel met de gebruiken van onze voorouders compleet verloren hebben.
Een sjamaan is een tussenpersoon tussen de mensen en de geestenwereld, een helderziende en spiritueel genezer.
Met rituele dansen en behulp van trommels, ratels en de stem roept de sjamaan een staat van bewustzijn op waarmee hij zichzelf in trance brengt, een geestestoestand die het mogelijk maakt om door verschillende werelden te reizen en contact te maken geesten van overledenen, die hij vervolgens consulteert om hulp te bieden, bij het terug in evenwicht brengen van personen en situaties, waarvan de balans tussen het aardse en spirituele verstoord is.